4. Postup při testování v učebnách

Postup při použití standardního zkouškového účtu s omezením přístupu k internetu (pouze Elf)

Při použití standardního zkouškového účtu budou moci studenti používat pouze internetový prohlížeč s omezenou funkcionalitou. Hodí se především pro psaní běžných testů v Elfu.

 1. Studenti se přihlásí k počítači pomocí následujících údajů:

  uživatelské jméno: ff-zkouska
  heslo: ff


  V učebnách G02, G21:
  uživatelské jméno: ff-zkouskag
  heslo: ff

 2. Spustí se prohlížeč v celoobrazovkovém režimu a načte se přihlašovací stránka Elfu. Dále mohou studenti pokračovat, jak jsou zvyklí.

Postup při použití zkouškového účtu pro testování s Wordem

Pokud plánujete použít zkouškový režim pro testování s Wordem, oznamte nám to prosím na e-mail elf@phil.muni.cz. Po testování vytvoříme zálohu s odevzdanými soubory, takže budeme schopni je dohledat v případě technických potíží.

Příprava ke psaní esejí:
 1. Studenti se přihlásí k počítači pomocí následujících údajů:

  uživatelské jméno: ff-zkouskaw
  heslo: ff


  V učebnách G02, G21:
  uživatelské jméno: ff-zkouskagw
  heslo: ff

 2. Po přihlášení se spustí textový editor MS Word a internetový prohlížeč.
 3. Studenti se přepnou do Wordu. Použít mohou ikonu na hlavním panelu nebo klávesovou zkratku ALT + TAB.
 4. Pokud máte pro studenty připravené elektronické zadání, navigujte je k němu: Ve Wordu studenti zvolí Soubor -> Otevřít -> Počítač, zde vyberte umístění X. Pokud X není v nabídce, je třeba kliknout na Procházet a vybrat umístění X v průzkumníku souborů.
 5. Ještě než začnou psát, měli by studenti svůj dokument uložit (Soubor > Uložit jako). Soubor je třeba uložit do složky X, pro pojmenování každý použije své jméno a UČO.
 6. Nyní můžou studenti začít psát. Je dobré upozornit je, aby svou práci pravidelně ukládali.

Při odevzdávání vypracovaných esejí do Elfu:
 1. Studenti dokument naposledy uloží a přepnou se do internetového prohlížeče (ALT + TAB).
 2. Studenti se přihlásí do Elfu a vyhledají si kurz a úkol, do kterého mají práci odevzdávat (doporučujeme tyto informace napsat na tabuli).
 3. Soubor se svým textem na disku X studenti odevzdají coby řešení úkolu.
 4. Nyní mohou studenti zavřít textový editor a odhlásit se od počítače (pomocí zkratky CTRL + ALT + DEL).

Pokud se některému ze studentů nepodaří úkol odevzdat, napište nám jeho jméno a název počítače, u kterého pracoval. Název počítače naleznete na štítku přilepeném zboku na počítačovou skříň.


Řešení některých problémů, na které můžete narazit, naleznete na stránce FAQ.


Návody s sebou do učebny

Zde najdete návody pro testování v učebnách připravené pro tisk či promítnutí na plátno přímo v učebně.

Návody ve formátu PDF si můžete vytisknout nebo je promítnout studentům v učebně. Doporučujeme však nevkládat je přímo do ELFu, protože studenti by se po jejich otevření již nemohli vrátit zpět do kurzu.


Standardní zkouškový účet
(pouze Elf)

Testování s Wordem

Návod v PDF:

Návod v PDF: