1. Počítačové učebny FF MU pro online testování

Pro testování studentů v ELFu v zabezpečeném režimu se na FF MU v současnosti mohou využít tyto učebny:
  • Budova B2, Arna Nováka 1: B2.33 (40 míst)
  • Budova G, Gorkého 7: G02 (20 míst), G13 (20 míst, přednostní rezervace pro ÚČJ) a G21 (18 míst)
  • Budova L, Veveří 26: L11 (30 míst)
Podrobné informace u umístění a vybavení jednotlivých učeben najdete v katalogu učeben.