Výhody a nevýhody využívání ICT ve vyučování a učení

Pohled k předmětu E-learning, podzim 2012

Informace z profilu

Petr Sucháček's profile picture

V případě dotazů či doplňků k prezentované práci, zanechte zpětnou vazbu zde, popřípadě pište na uvedenou e-mailovou adresu!

  • Křestní jméno: Petr
  • Příjmení: Sucháček
  • Městská část: Újezd
  • Země: Česká republika
  • Pracovní pozice: prezenční studium pedagogiky
  • E-mailová adresa: 327525@mail.muni.cz

První kroky k cíli

Společně s Gábi jsme minulý semestr vypracovávali didaktické texty k tématu výzkumy e-learningu. První naší prací tedy bude projít vzniklé texty a jejich zdroje, abychom z nich maximum vycucali. Poté projdeme nám dostupné zdroje a vytvoříme obecný přehled problematiky. Abychom nenudili pořád stejnými informacemi, pokusíme se mezi Vámi, našimi kolegy, udělat anketu o využívání ICT k učení. Ještě jsme se nerozhodli, zda uděláme jeden text, kde shrneme vše, nebo dva, z nichž jeden bude teoretický a druhý bude vycházet z výsledků naší ankety

Details

Výhody a nevýhody využívání ICT ve vyučování a učení

Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Details

Další postup práce

Dohodli jsme se s kolegyní, že vytvoříme jeden jediný dokument, který bude rozdělen na teoretickou a empirickou část. V teoretické části budeme diskutovat výhody a nevýhody využívání ICT pro instituce, učitele a studenty. Na závěr této části bude krátké shrnutí. V empirické části přineseme výsledky ankety ohledně využívání ICT mezi účastníky našeho kurzu (prezenční i kombinované studium). Dotazníček bude distibuován pomocí fóra v ELFu a je vytvořen v google docs - jeho předběžná verze je k nahlédnutí v pohledu Gabriely Štefanové.

Text už pomalinku vzniká, jeho první verze se zde určitě objeví v souladu s termíny úkolů.

Details

Finální verze textu

První verze teoretické části textu

Manuál k první verzi

První verze textu obsahuje předpokládanou strukturu teoretické části práce.

Šeďě označené části se budou ještě nejspíš měnit (a ano celý úvod se bude měnit :) ), žlutě by měly být označeny všechny zdroje, ze kterých text vychází. Druhou část práce - výsledky ankety zpracovává Gabča a co nevidět (pokud ještě není vidět) se objeví na jejím blogu.

Úvod a závěr vytvoříme rukou společnou až po kritických reflexích těchto dvou textů, nuže směle do toho!

Details