Knihovny a elektronické informační zdroje na MU (e-learning 2012)

seminární práce do předmětu E-learning, semestr podzim 2012

Knihovny a elektronické informační zdroje na MU (e-learning 2012)

rozplánování seminární práce e-learning 2012

Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Incomplete - Termín dokončení:
Details

PŘEDSTAVA PRÁCE RSS

Cílem práce je poskytnout nejen všeobecné informace o knihovnách a ELIZ (elektronické informační zdroje) na MU. Práce bude obsahovat ucelenou zprávu , včetně mého kritického pohledu na obojí, včetně webových stránek knihovny. Pomocí hodnotícího schéma, které si sama vytvořím, chci zhodnotit knihovny i jejich weby. Na konec chci zjistit na kolik jsou studenti MU informováni o možnostech ELIZ, které jim naše univerzita poskytuje.

To vše má vytvořit komlexní infomace, které mohou být užitečné nejen nováčkům na MU, ale i starým pardům, kteří se mohou v celémkomplexu těžko orientovat. Práce pak jistě může pomoct všem, kteří momentálně vyhledávají důležité zdroje při tvrobě svých seminárních, bakalářských i diplomových pracích.

Details

průzkum informovanosti o EIZ na MU RSS

Drazí kolegové,

žádám Vás o vyplnění malé ankety na téma informovanost o EIZ na MU. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity pro účely seminární práce do E-learningu.

Díky moc předem

odkaz: http://www.facebook.com/events/419613624771791/?context=create

Details

hodnotící schéma RSS

Hodnotící schéma

Knihovna

  1. Jaká je vybavenost studovny (počítače s internetem pro studenty), knihovny (volně přístupné katalogy pro všechny)
  2. Jaké jsou v knihovně tituly, jaké obory jsou obsaženy ve sbírce
  3. Pořádá knihovna nějaké vzdělávací kurzy pro studenty (bez ohledu na ročník, obor)
 

Weby knihoven

  1. Základní info o knihovnách – PRVNÍ STRÁNKA WEBU → co je na první stránce, výpůjční doba, kde nás najdete, dostupnost knihovny, kontakty, aktuality, pozvánky na kurzy, …
  2. Orientace na webu – přehlednost, co na něm najdu, rychlost orientace, jednoduchost
  3. Osobní dojem z webových stránek knihovny
Details

Dostupná základní literatura v knihovnách MU

EIZ na MU RSS

základní informace přístupné z muni.cz

http://www.muni.cz/services

hlavní stránka odkud jsou přístupné všechny elektronické zdroje

http://ezdroje.muni.cz/

odkaz jak si zpřístupnit vzdálený přístup k EIZ MU

http://ezdroje.muni.cz/vzdaleny_pristup/?lang=cs

Details

výsledky průzkumu informovanosti o EIZ

výsledky průzkumu informovanosti o EIZ

Details

výsledky průzkumu informovanosti o EIZ

Details

výsledky průzkumu informovanosti o EIZ

Details

výsledky průzkumu informovanosti o EIZ

Details

výsledky průzkumu informovanosti o EIZ

Details