Nápověda pro studenty

3. FAQ

  1. Jak se přihlásím do ELFu?
  2. Co dělat, když se mi nedaří do ELFu přihlásit
  3. V ELFu nevidím kurz, do kterého mám být zapsán/a. Co mám dělat?
  4. Jak mohu aktualizovat svůj profil v ELFu?
  5. Jak se přihlásím do kurzu pomocí klíče k zápisu, který mi vyučující poskytl?
  6. Jaký software pro práci s ELFem potřebuji?
  7. Jak lze omezit počet e-mailů, které mi z ELFu přicházejí?


Do ELFu se studenti přihlašují na hlavní straně ELFu (elf.phil.muni.cz) prostřednictvím přihlašovacího okna v horní části stránky (obr. 1). Po kliknutí na tlačítko "Přihlásit se" je student přesměrován na přihlašovací stránku, kam zadá své přihlašovací údaje - UČO a sekundární heslo.Obr. 1: Přihlašovací oko na hlavní straně ELFu

Co dělat, když se mi nedaří do ELFu přihlásit?

V přihlašovacím okně na hlavní straně ELFu (viz obr. 1) najdete pod tlačítkem pro přihlášení odkaz "Nemohu se přihlásit". Po kliknutí na něj se zobrazí krátký návod s instrukcemi o přihlašování a odkaz pro případnou změnu sekundárního hesla.

V ELFu nevidím kurz, do kterého mám být zapsán/a. Co mám dělat?

Pokud máte za to, že byste do některého kurzu již měli být zapsáni, ale na hlavní straně ELFu jej nevidíte, kontaktuje vyučujícího kurzu. Důvodem většinou je, že vyučující daný kurz studentům ještě nezpřístupnil.

Jak mohu aktualizovat svůj profil v ELFu?

Po přihlášení do ELFu (viz výše) se ke správě svého profilu dostanete v pravém horním rohu hlavní strany kliknutím na své jméno. Zobrazí se vám tím rozbalovací nabídka obsahující položku "Profil" (obr.2). 


Obr. 2: Uživatelská nastavení v ELFu

Po kliknutí na položku "Profil" se dostanete na osobní stránku s informacemi o vlastním uživatelském účtu v ELFu. Zde v sekci "Detaily uživatele"  přejděte na "Upravit profil" (obr. 3), kde lze měnit vybrané uživatelské údaje jako zobrazení e-mailové adresy, město/obec, informace o uživateli (uživatel vyplňuje podle potřeby sám), profilový obrázek a další.Obr. 3: Úprava uživatelského profilu v ELFu

Jak se přihlásím do kurzu pomocí klíče k zápisu, který mi vyučující poskytl?

Přihlašte se do ELFu (viz výše) a
pomocí vyhledávacího pole na hlavní straně ELFu (obr. 4) vyhledejte kurz, do kterého se chcete zapsat.


Obr. 4: Vyhledávání kurzů v ELFu

Po kliknutí na název vyhledaného kurzu budete přesměrováni na stránku, kde je zapotřebí zadat klíč k zápisu, který vám vyučující poskytl. Po správném zadání budete do kurzu zapsáni. Při dalším otevírání kurzu již nebude potřeba klíč znovu zadávat.

Jaký software pro práci s ELFem  potřebuji?

Pro práci s kurzy v ELFu doporučujeme používat některý z následujících internetových prohlížečů:

Některé kurzy mohou dále vyžadovat využívání následujících programů:

Jak lze omezit počet e-mailů, které mi z ELFu přicházejí?

ELF umožňuje všem uživatelům nastavit určité předvolby, které se vztahují na ELF jako celek. Jednou z nich je také nastavení zasílání e-mailů z diskuzních fór v kurzech, ve kterých jste zapsáni.

Po přihlášení klikněte na vaše jméno v pravém horním rohu stránky a v rozbalovací nabídce vyberte položku "Předvolby" (obr. 5).


Obr. 5: Uživatelská nastavení v ELFu


Na zobrazené stránce v sekci "Uživatelský účet" klikněte na položku "Předvolby fóra" (obr. 6).Obr. 6: Předvolby uživatelského účtu v ELFu

Na této stránce lze podle potřeby nastavit zasílání souhrnných e-mailů a odebírání příspěvků z fór.


Pozor: Učitelé mohou pomocí některých fór v kurzech informovat hormadně studenty o studijní agendě souvisejícího předmětu na FF MU. V základním nastavení takových fór je vynucené posílání zpráv studentům na jejich univerzitní e-mail, který jsou podle studijního řádu MU povinni číst a reagovat na příchozí informace a pokyny vyučujících. Pokud tedy student ve vlastním profilu v ELFu globálně znemožní zasílání příspěvků z diskuzních fór na svůj univerzitní e-mail, nenese vyučující žádnou zodpovědnost plynoucí z nedostatečné informovanosti studenta, která takto může nastávat.