Cíle předmětu:
▪ Vymezení a ujasnění pojmu postapokalyptická literatura v kontextu fantastické literatury a sci-fi.
▪ Osvojení si základů historie a vývoje tohoto žánru ve světovém a v českém kontextu.
▪ Seznámení se s díly významných českých i světových autorů žánru.
▪ Porozumění multimediálnímu přesahu postapokalyptické literatury - od literatury k filmu, komiksu i videohrám.