Seminář se bude zaobírat vybranými oblastmi umění, jejichž poetika je ukotvena v komplementárním působení několika smyslových složek (písmo, zvuk, obraz…), nebo která médium coby formu fyzického nosiče a zprostředkovatele estetické informace postrádají.
Smyslem předmětu je poskytnout rámcový výklad problematiky konkrétních „pomezních“ odvětví umění (která nezřídka stále ještě bojují za přiznání estetického statusu), načrtnout je v historické perspektivě a v souvislostech recepčního aktu. Kurz tak má plnit jednak informačně kontextovou funkci (překročení striktně literárního horizontu), jednak nabízí možnost seznámit se s analytickými nástroji, jimiž je možné intermédia uchopit.