V kurzu se student seznámí se vznikem a vývojem kázání v českých zemích od středověku až do doby barokní. Procvičí si aplikování literárněvědných, ale i sociolingvistických a pragmatických poznatků na kazatelské texty. V rámci kurzu se účastník seznámí se společenským kontextem kázání a prozkoumá jeho genezi a další využití coby masového média své doby, které reflektovalo specifický charakter posluchačů i různé společenské jevy. Nedílnou součástí semináře je práce s digitalizovanými materiály (dobovými tisky, ilustracemi).