ANOTACE: Knihovník a jiný informační pracovník přichází do kontaktu s ICT jako jiný uživatel tohoto nástroje, ale také jako mediátor informací, které jsou často zprostředkovány přes internet. V obou případech by měl rozumět nejen pozitivům, které přináší, ale pro efektivní práci je nutné znát také problémy, které se při použití ICT mohou objevit a jakými metodami může předcházet internetovým hrozbám nebo je vhodně řešit.

FORMA: netutorovaný, čistě elektronický kurz, pro samostatné studium v rámci prezenčního předmětu VIKBB39 Informační bezpečnost

FINANCOVÁNÍ PŘÍPRAVY: Tento kurz vznikl za podpory Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně a projektu SITMU (OP VK financovaný Evropským sociálním fondem)