Cílem kurzu je obeznámit studenty s principy, postupy a základními problémy systematické vědecké výzkumné práce.

Student po absolvování kurzu

 • umí využívat elementární nástroje formalizovaného logického myšlení
 • dokáže objasnit, co je věda jako specifická činnost zaměřená na tvorbu vědění
 • dokáže objasnit, v čem spočívá specifičnost systematického vědeckého pojmového myšlení ve srovnání s jinými způsoby teoretické artikulace problémů a řešení otázek
 • rozumí významu teorie ve vztahu k empirickému poznání
 • chápe povahu vědeckého vymezování a řešení problému
 • dokáže objasnit základní přístupy k získávání společensko-vědního poznání (kvantitativní a kvalitativní přístupy, historický výzkum), volit mezi vhodnými strategiemi s ohledem na řešené výzkumné problémy
 • dokáže objasnit vztahy mezi pojmy objektivity, hodnotové nestrannosti a situovanosti vědce

Vztah kurzu k dalším částem kurikula oboru Religionistika

Látka kurzu zahrnuje skutečně pouze uvedení do problematiky a poskytuje základní přehled. Tento rozsah znalosti je pro studující přesně tím, co potřebují k úspěšnému absolvování relevantních částí státní bakalářské zkoušky. Zároveň tyto znalosti o vědě a vědeckých postupech představují znalosti potřebné pro aktivní a odpovědný veřejný život intelektuála s bakalářským vysokoškolským vzdělaním.

Osvojení si znalostí a klíčových kompetencí rozvíjených v kurzu představuje úroveň dovednosti potřebnou k systematickému a metodicky organizovanému (transparentnímu) řešení problémů v povoláních odpovídajících vysokoškolskému bakalářskému vzdělání a zároveň k základnímu promyšlení tématu bakalářské práce a vypracování projektu bakalářského výzkumu. Pokud jde o podrobné rozplánování bakalářského výzkumu a především pak jeho reálné provedení, je rozsah látky tohoto kurzu nedostatečný o u studujících se v rámci zpracování bakalářské práce počítá s absolvováním navazujících metodologických kurzů a s dalším samostudiem.

Látku kurzu dále rozvijí následující typy povinných a volitelných kurzů:

 • Teoretické kurzy představující jednotlivé subdisciplíny religionistiky (sociologie náboženství, antropologie náboženství, psychologie náboženství aj.) a kurz Dějiny religionistiky. Tyto kurzy hlouběji uvádějí do vybraných teoretických diskusí. Tím zprostředkovávají znalost vybraných obecně teoretických témat, konceptů a teorií, jež umožňují přesněji identifikovat výzkumné problémy a vhodně tak zacílit analytické úsilí.
 • Základní přehledové kurzy seznamující s náboženskými dějinami podle geografického klíče, nebo podle vymezení dílčích tradic (případně kombinace obou): jedná se o většinu povinných i volitelných kurzů. Tyto kurzy v ideálním případě kromě prezentace nejzákladnějšího učebnicového dějinného přehledu seznamují s analýzami vybraných obecně teoretických problémů na konkrétních geograficky a historicky lokalizovaných případech a/nebo rozebírají teoretické otázky, které mají v uvedených místních a časových souvislostech nějakým způsobem specifickou povahu.
 • Navazující volitelné metodologické kurzy: tyto kurzy uvádí do výzkumné práce v souladu s některým konkrétním výzkumným designem, nebo se podrobněji zaměřují na vybrané postupy analýzy, případně práci se specifickými typy dat/pramenů.

Cílem kurzu je obeznámit studenty s principy, postupy a základními problémy systematické vědecké výzkumné práce.

Student po absolvování kurzu

 • umí využívat elementární nástroje formalizovaného logického myšlení
 • dokáže objasnit, co je věda jako specifická činnost zaměřená na tvorbu vědění
 • dokáže objasnit, v čem spočívá specifičnost systematického vědeckého pojmového myšlení ve srovnání s jinými způsoby teoretické artikulace problémů a řešení otázek
 • rozumí významu teorie ve vztahu k empirickému poznání
 • chápe povahu vědeckého vymezování a řešení problému
 • dokáže objasnit základní přístupy k získávání společensko-vědního poznání (kvantitativní a kvalitativní přístupy, historický výzkum), volit mezi vhodnými strategiemi s ohledem na řešené výzkumné problémy
 • dokáže objasnit vztahy mezi pojmy objektivity, hodnotové nestrannosti a situovanosti vědce

Vztah kurzu k dalším částem kurikula oboru Religionistika

Látka kurzu zahrnuje skutečně pouze uvedení do problematiky a poskytuje základní přehled. Tento rozsah znalosti je pro studující přesně tím, co potřebují k úspěšnému absolvování relevantních částí státní bakalářské zkoušky. Zároveň tyto znalosti o vědě a vědeckých postupech představují znalosti potřebné pro aktivní a odpovědný veřejný život intelektuála s bakalářským vysokoškolským vzdělaním.

Osvojení si znalostí a klíčových kompetencí rozvíjených v kurzu představuje úroveň dovednosti potřebnou k systematickému a metodicky organizovanému (transparentnímu) řešení problémů v povoláních odpovídajících vysokoškolskému bakalářskému vzdělání a zároveň k základnímu promyšlení tématu bakalářské práce a vypracování projektu bakalářského výzkumu. Pokud jde o podrobné rozplánování bakalářského výzkumu a především pak jeho reálné provedení, je rozsah látky tohoto kurzu nedostatečný o u studujících se v rámci zpracování bakalářské práce počítá s absolvováním navazujících metodologických kurzů a s dalším samostudiem.

Látku kurzu dále rozvijí následující typy povinných a volitelných kurzů:

 • Teoretické kurzy představující jednotlivé subdisciplíny religionistiky (sociologie náboženství, antropologie náboženství, psychologie náboženství aj.) a kurz Dějiny religionistiky. Tyto kurzy hlouběji uvádějí do vybraných teoretických diskusí. Tím zprostředkovávají znalost vybraných obecně teoretických témat, konceptů a teorií, jež umožňují přesněji identifikovat výzkumné problémy a vhodně tak zacílit analytické úsilí.
 • Základní přehledové kurzy seznamující s náboženskými dějinami podle geografického klíče, nebo podle vymezení dílčích tradic (případně kombinace obou): jedná se o většinu povinných i volitelných kurzů. Tyto kurzy v ideálním případě kromě prezentace nejzákladnějšího učebnicového dějinného přehledu seznamují s analýzami vybraných obecně teoretických problémů na konkrétních geograficky a historicky lokalizovaných případech a/nebo rozebírají teoretické otázky, které mají v uvedených místních a časových souvislostech nějakým způsobem specifickou povahu.
 • Navazující volitelné metodologické kurzy: tyto kurzy uvádí do výzkumné práce v souladu s některým konkrétním výzkumným designem, nebo se podrobněji zaměřují na vybrané postupy analýzy, případně práci se specifickými typy dat/pramenů.