Přehledový kurz přinese základní informace k dějinám české kinematografie do poloviny 50. let. Sledované období rozdělíme na čtyři základní periody (kinematografie do roku 1918, němá éra do roku 1930, zvukový film do roku 1939, období protektorátu, období zestátněné kinematografie). V každé z nich pak určíme místo kinematografie uvnitř státu (organizace státní správy a platné předpisy) a širšího kulturního kontextu (psaní o filmu a vztah veřejnosti). Podrobněji se budeme zabývat oblastmi výroby, distribuce a uvádění filmů.

Intenzivní seminář zaměřený na aktuální trendy dokumentárního filmu

Přehledový kurz přináší základní informace k dějinám české kinematografie po roce 1945. Sledované období rozdělíme na základní periody (znárodnění a poválečné generace FAMU, období tzv.nové vlny, období tzv. normalizace, současná kinematografie). V každé z nich se budeme věnovat především vztahu kinematografie a státu (organizace státní správy a platné předpisy) a širšímu kulturnímu kontextu (společenské podmínky, psaní o filmu, vztah veřejnosti). Podrobněji se budeme zabývat i oblastmi výroby, distribuce a uvádění filmů.