Kurz slouží jako náhrada prezenční výuky. Cílem kurzu je seznámit studenty s geovědními metodami používanými při terénním archeologickém výzkumu a aktuální literaturou. Kurz zahrnuje samostudium klíčových témat a vybrané literatury.  Každé téma bude ukončeno cvičným testem. Předmět bude ukončeno krátkou rešerší vybraného problému a sestavením vlastní prezentace.

Elektronická podpora předmětu XS152 Pedagogická komunikace

Cílem předmětu je praktická aplikace znalostí a dovedností z jednotlivých antropologických odvětví biologické a sociokulturní antropologie. Předmět se bude zabývat uplatněním antropologa v komerční sféře. Výstupem předmětu by měl být antropolog připravený uplatnit poznatky z jednotlivých antropologických odvětví ve firemním prostředí a to se zaměřením na tyto oblasti: organizace práce, ergonomie, marketing a mezinárodní obchod. Předmět bude vyučován vzhledem k mezinárodní orientaci dvojjazyčně: česky a anglicky.