V kurzu je poskytnut komplexní přehled pravěkého výtvarného projevu v Evropě včetně podrobně rozpracované metodiky analýzy. Každá lekce zahrnuje textovou část s hojnou vizuální prezentací, moduly procvičování znaleckých schopností a odpovědník, který poskytne zpětnou vazbu vyučujícímu.

Cílem kurzu je 

- naučit studenty přistupovat k výtvarným pramenům jako k jiným pramenům poznání; cílem je analyzovat, nikoli posuzovat z hlediska vlastních estetických předsudků

- naučit studenty promýšlet výtvarný projev do všech detailů, včetně kontextu, areálu rozšíření nebo mytologických konotací

- odnaučit studenty povrchním pseudointerpretacím a naučit je pracovat s fakty

Kurz podporuje samostudium a self-learning - je individuálně prostupný, obsahuje povinné i nepovinné části, nadprůměrný výkon otevírá přístup do vyhrazených částí kurzu nepřístupných jiným osobám.

Tento kurz byl vytvořen jako elektronická podpora jazykového kurzu PAPVA_10: Základy moderní spisovné arabštiny: hovorový jazyk IB a je určen jako pomocná platforma pro procvičení a efektivní zvládnutí základních gramatických kategorií a slovní zásoby tohoto kurzu.

Tento kurz byl vytvořen jako elektronická podpora jazykového kurzu PAPVA_05: Základy moderní spisovné arabštiny: hovorový jazyk IA a je určen jako pomocná platforma pro procvičení a efektivní zvládnutí arabského písma a výslovnosti arabských hlásek spolu se základní slovní zásobou a elementárními gramatickými kategoriemi.

Kurz seznamuje studenty s přehledem ějin staveb a zároveň poskytuje teoretické i praktické základy stavebně historického průzumu.

Kurz obsahuje videozáznamy přednášek odborníků z praxe a příručku SHP (e-skriptum).