Kurzy, které vznikly v rámci předmětu CJBC743 Základy e-learningu pro bohemisty.

Student si osvojí základní praktiky uplatňující se při tvůrčí tvorbě. Každý týden se dozví obecné informace o daném tématu, získá tipy na vlastní tvorbu a vše si procvičí v připojených úkolech, jenž budou doplněny o příkladová řešení.

Cílem kurzu je představit Julia Zeyera v kontextu české kultury a společnosti konce 19. století. Studenti budou seznámeni se Zeyerovým dílem a jeho kritickým přijetím dobové a současné společnosti. Zeyerovo dílo bude rozebíráno v českém i evropském literárním kontextu a Zeyer sám bude porovnáván s dalšími zástupci českého parnasismu.

Seminář je zaměřen na analýzu českých autorských pohádek po roce 2000. Studenti se seznámí nejen s obecnou charakteristikou a inspirací jednotlivých typů autorské pohádky, ale i se současnou pohádkovou tvorbou ve světě. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: porozumět vývoji české pohádky na konci 90. let 20. století a na začátku 21. století a vysvětlit jej; vysvětlit základní termíny; vysvětlit specifika dětského čtenářství.

Vítejte v e-learningovém kursu Čeština pro cizince.

Tento kurs je určen k podpoře výuky češtiny pro cizince na úrovni Z1 - Začátečníci.

Skládá se ze dvou částí: gramatika a konverzace.

Studenti by po úspěšném ukončení kursu měli ovládat základy jak psané, tak mluvené češtiny.