Elektronická podpora předmětu Pedagogická komunikace

Kurz neslouží jako náhrada prezenční výuky. Cílem kurzu je seznámit studenty s geovědními metodami používanými při terénním archeologickém výzkumu a aktuální literaturou. Kurz zahrnuje samostudium klíčových témat a vybrané literatury.  Každé téma bude ukončeno cvičným testem.