Kurz latiny přímou metodou je určen pro naprosté i věčné začátečníky. Je zaměřen interaktivně a využívá metod výuky moderních jazyků (tzv. přímá výuková metoda skrze rozhovory, prezentace, role-play atd.).

Student se bude po absolvování kurzu orientovat v základní latinské morfologii, bude schopen klást jednoduché otázky a odpovídat na ně, samostatně vytvořit jednoduchý kratší text v latině a vést jednoduchou konverzaci.