Testování v počítačových učebnách na FF MU

Informace k testování studentů v počítačových učebnách B2.33, G02, G21, G21 a L11.

4. Postup při testování v učebnách

Postup při použití standardního zkouškového účtu s omezením přístupu k internetu (pouze Elf)

Při použití standardního zkouškového účtu budou moci studenti používat pouze internetový prohlížeč s omezenou funkcionalitou. Hodí se především pro psaní běžných testů v Elfu.

 1. Studenti se přihlásí k počítači pomocí následujících údajů:

  uživatelské jméno: PHIL\zkouska
  heslo: ff
  (znak \ vložíte pomocí ALT+92)

 2. Spustí se prohlížeč v celoobrazovkovém režimu a načte se přihlašovací stránka Elfu. Dále mohou studenti pokračovat, jak jsou zvyklí.

Postup při použití standardního zkouškového účtu bez omezení přístupu k internetu

Při použití standardního zkouškového účtu budou moci studenti používat pouze internetový prohlížeč s omezenou funkcionalitou. Hodí se především pro psaní běžných testů v Elfu.

 1. Studenti se přihlásí k počítači pomocí následujících údajů:

  uživatelské jméno: PHIL\zkouska1
  heslo: ff
  (znak \ vložíte pomocí ALT+92)

 2. Spustí se prohlížeč v celoobrazovkovém režimu a načte se přihlašovací stránka Elfu. Dále mohou studenti pokračovat, jak jsou zvyklí.

 

Postup při použití zkouškového účtu pro testování s Wordem

Pokud plánujete použít zkouškový režim pro testování s Wordem, oznamte nám to prosím na e-mail elf@phil.muni.cz. Po testování vytvoříme zálohu s odevzdanými soubory, takže budeme schopni je dohledat v případě technických potíží.

Příprava ke psaní esejí:
 1. Studenti se přihlásí k počítači pomocí následujících údajů:

  uživatelské jméno: PHIL\zkouskaw2
  heslo: ff
  (znak \ vložíte pomocí ALT+92)

 2. Po přihlášení se spustí textový editor MS Word a vyskakovací okno, ve kterém je třeba kliknout na ANO (YES) pro spuštění internetového prohlížeče.
 3. Studenti se přepnou do Wordu. Použít mohou ikonu na hlavním panelu nebo klávesovou zkratku ALT + TAB.
 4. Pokud máte pro studenty připravené elektronické zadání, navigujte je k němu: Ve Wordu studenti zvolí Soubor -> Otevřít -. Počítač, zde vyberte umístění X. Pokud X není v nabídce, je třeba kliknout na Procházet a vybrat umístění Xv průzkuníku souborů.
 5. Ještě než začnou psát, měli by studenti svůj dokument uložit (Soubor > Uložit jako). Soubor je třeba uložit do složky X, pro pojmenování každý použije své jméno a UČO.
 6. Nyní můžou studenti začít psát. Je dobré upozornit je, aby svou práci pravidelně ukládali.

Při odevzdávání vypracovaných esejí do Elfu:
 1. Studenti dokument naposledy uloží a přepnou se do internetového prohlížeče (ALT + TAB).
 2. Studenti se přihlásí do Elfu a vyhledají si kurz a úkol, do kterého mají práci odevzdávat (doporučujeme tyto informace napsat na tabuli).
 3. Soubor se svým textem na disku X studenti odevzdají coby řešení úkolu.
 4. Nyní mohou studenti zavřít textový editor a odhlásit se od počítače (pomocí zkratky CTRL + ALT + DEL).

Pokud se některému ze studentů nepodaří úkol odevzdat, napište nám jeho jméno a název počíteče, u kterého pracoval. Název počítače naleznete na štítku přilepeném zboku na počítačovou skříň.


Řešení některých problémů, na které můžete narazit, naleznete na stránce FAQ.


Návody s sebou do učebny

Zde najdete návody pro testování v učebnách připravené pro tisk či promítnutí na plátno přímo v učebně.

Návody ve formátu PDF si můžete vytisknout nebo je promítnout studentům v učebně. Doporučujeme však nevkládat je přímo do ELFu, protože studenti by se po jejich otevření již nemohli vrátit zpět do kurzu.


Standardní zkouškový účet
(pouze Elf)

Standardní zkouškový účet
(mimo Elf)

Testování s Wordem

Návod v PDF:

Návod v PDF:

Návod v PDF: