Automatický zápis podle ISu

1. Základní informace

Automatický zápis podle IS MU je vhodné používat v případě, že kurz v ELFu poskytuje online podporu předmětu nebo předmětům vypsaných v Informačním systému MU. V takovém případě se jedná o nejrychlejší a nejjistější metodu zápisu studentů do kurzu. Učitel pouze zadává požadované parametry (viz následující kapitola), zápis poté probíhá zcela automaticky na základě dat získávaných průběžně z IS MU.

V případě potřeby je možné metodu automatického zápisu doplňovat i ostatními metodami zápisu (tj. ručním zápisem nebo zápisem sebe sama). Oproti předchozí verzi ELFu nedochází k vzájemnému ovlivňování těchto metod (např. k přemázávání ručních zápisů v případě aktivního zápisu podle ISu). Povolením více různých metod zápisu tak můžete do kurzu paralelně zapisovat různé skupiny uživatelů s různými rolemi (studenti, asistenti, učitelé atd.).

Poznámka k fungování automatického zápisu podle IS MU. Po zvolení všech potřebných nastavení pro automatický zápis studentů a zadání kódu předmětu se studenti neobjeví v seznamu zapsaných uživatelů ihned, ale až po synchronizaci dat s IS, nejpozději do 20 minut. Pokud si studenti předmět z IS odregistrují, projeví se tato změna nejpozději do 12 hodin.

Pozor! Automatickým zápisem podle IS MU mohou být v současné době zapsáni pouze studenti FFFSS, PřFFSpS. V případě zájmu o rozšíření této možnosti i na studenty jiných fakult je nutný souhlas příslušného proděkana pro studium.