Nápověda pro studenty

Site: ELF – E-learning na FF MU podzim 21 / jaro 22
Course: ELF – E-learning na FF MU podzim 21 / jaro 22
Book: Nápověda pro studenty
Printed by:
Date: Monday, 25 September 2023, 6:06 AM

1. Co je to ELF?


Filozofická fakulta MU provozuje e-learningový systém s názvem ELF, který většinu studentů FF MU provází po celou dobu jejich studia. Jako podporu klasické prezenční výuky totiž většina vyučujících používá právě kurzy v ELFu, kde shromažďují studijní materiály a vytváří pro studenty různé online aktivity. Splnění podmínek v rámci kurzů proto často bývá i jednou z podmínek absolvování předmětů.

Systém elektronických kurzů tvoří páteř celého ELFu. E-learningové prostředí na FF však zahrnuje i další systémy, které nabízí učitelům i studentům k využití.

Jak ELF funguje?

Studenti v ELFu využívají online kurzy, které jsou součástí výuky předmětů na FF MU. Po přihlášení do ELFu má každý student k dispozici seznam kurzů, do kterých ho vyučující zapsal. V jednotlivých kurzech pak pracuje s obsahem, který zde vyučující  (případně asistent) vytvořil a kterým prochází podle jejich instrukcí.

Na stránce První kroky studenta si přečtěte více o tom, jak s prací v ELFu začít. 

Jak budu ELF využívat?

Kurzy v ELFu nabízí širokou škálu nástrojů, kterých vyučující v kurzech využívají. Nejdůležitější vždy je procházet kurzem podle instrukcí vyučujícího. Nároky a požadavky na absolvování kurzu učitelé studentům zpravidla sdělují v úvodu kurzu (buď přímo na jeho hlavní straně, nebo ve zvláštním materiálu). Prvním krokem každého studenta v kurzech by proto mělo být prostudovat si informace o organizaci kurzu (případně vyžádat si tyto informace od vyučujícího předmětu, pokud v kurzu nejsou).

Kurzy jsou rozčleněny do různého počtu témat/kapitol, které obsahují studijní materiály (webové stránky, PDF dokumenty a další) a činnosti  (testy, odevzdávárny úkolů apod.). Nejčastěji tedy student postupuje tak, že se zaměří na aktuální téma/kapitolu, kde prostuduje předložené studijní materiály a poté splní navázané studijní činnosti. 

Organizace kurzu, tedy to, jak bude student kurzem procházet, jak a co v něm bude studovat a jaké činnosti bude plnit se může kurz od kurzu výrazně lišit, a to především v závislosti na obsahu vlastního předmětu a účelu online aktivit.

Co je součástí ELFu?

E-learningové prostředí FF MU – ELF – v současné době tvoří několik vzájemně propojených systémů:

 • Moodle: prostředí pro správu online kurzů

  Hlavní e-learningový systém (LMS), ve kterém mohou učitelé pro studenty vytvářet a spravovat online kurzy (popsané výše), kterými buďto doplňují prezenční výuku nebo které slouží pro vedení výuky probíhající zcela výhradně online (tj. bez prezenční části).

 • Urkund: systém pro kontrolu plagiátů

  Studentům je u vlastních prací odevzdaných do Moodlu dostupné základní hodnocení shody s externími zdroji. Urkund kontroluje práce jak oproti vlastní obsáhlé celosvětové databázi textů, tak proti ostatním textům odevzdaných studenty jinde v ELFu. U každého odevzdaného úkolu si tedy můžete sami zhodnotit, jak vyhovuje požadavkům na správnost citací a uvádění použité literatury.

 • Medial: fakultní knihovna médií (media library)

  Medial plní funkci celofakultní knihovny médií (něco jako fakultní youtube), tedy jednotného prostoru, ve kterém lze vytvářet, spravovat a sdílet audio a video materiály pro výuku a další účely.

 • Relay: nástroj pro záznam plochy
  Pomocí nástroje Techsmith Relay lze vytvořit záznam plochy počítače a doplnit jej mluveným komentářem, umožňuje tak snadno vytvářet výukové tutoriály nebo komentované prezentace.

Nápovědu a pokyny, jak pracovat v jednotlivých částech ELFu naleznete v navigačním bloku vlevo, v sekci Podrobné návody.


Další e-learningové systémy na FF MU

E-learning v IS MU

Některé předměty na FF MU mohou využívat e-learning, který je součástí IS MU (e-learning v ELFu a IS MU jsou dva odlišné systémy). Podporu e-learningu v ISu zajišťují fakultní e-technici, pracující pod vedením Fakulty informatiky MU. Volba, zda daný předmět bude mít online podporu v ELFu nebo ISu je zcela na rozhodnutí konkrétního vyučujícího a většinou odráží jeho potřeby a cíle zapojení e-learningu.

Důvodů, proč Filozofická fakulta používá jako e-learningová řešení souběžně ELF i IS MU, je hned několik. Přečíst si o nich můžete v textu oficiálního vyjádření vedení FF MU na stránkách nápovědy pro učitele. 

Nástroje Google na MU

Poměrně nedávno došlo k napojení univerzitních účtů studentů a učitelů na balík nástrojů Google Apps EDU, díky kterému je nyní možné snadno a efektivně využívat i kancelářské a vzdělávací nástroje společnosti Google (přístup přes jednotné přihlášení v rámci IS MU). Nástroje Google jsou často ideálním řešením pro skupinovou a projektovou výuku a v tomto smyslu mohou vhodně doplňovat online kurzy v ELFu – jejich možné zapojení v daném předmětu je opět v gesci konkrétního vyučujícího.

2. První kroky studenta

Přihlaste se do ELFu

Do fakultního e-learningového systému ELF, který najdete na adrese elf.phil.muni.cz, se studenti přihlašují pomocí svého UČO a primárního hesla . Není přitom zapotřebí zakládat účet, pokud přistupujete do ELFu poprvé, účet se vám vytvoří automaticky v rámci prvního přihlášení do systému

Pro přihlášení klikněte na odkaz "Přihlásit se" v pravém horním roku webu. Na samotné přihlašovací stránce zvolte tlačítko "Přihlášení" na kartě "Učitelé a studenti".

Přihlášení do ELFu

Obr. 1: Přihlašovací oko ELFu

Seznamte se s prostředím ELFu

Po přihlášení se vám vždy zobrazí hlavní strana ELFu s seznamem Vašich kurzů. V horní liště najdete rozcestník se základními odkazy, především pak odkazy na nápovědu. Hlavní část stránky obsahuje seznam kurzů, do kterých jste zapsaní, a pole pro vyhledávání kurzů podle názvu.

Zjistěte, do kterých kurzů jste již zapsáni

Všechny kurzy, do kterých jste zapsáni, najdete na hlavní straně ELFu v sekci Moje kurzy. Zápis studentů vždy provádějí vyučující daných kurzů. Ve většině z nich vyučující nastavují automatický zápis studentů podle IS MU, to znamená, že do kurzu v ELFu se dostanete, pokud již máte odpovídající předmět zapsaný v ISu. V ojedinělých případech vyučující volí i jinou metodu zápisu a studenti se pak při zápisu řídí jejich pokyny.

Pokud máte za to, že byste do některého kurzu již měli být zapsáni, ale na hlavní straně ELFu jej nevidíte, kontaktuje vyučujícího kurzu. Důvodem většinou je, že vyučující daný kurz studentům ještě nezpřístupnil.

Naučte se pracovat s navigací v ELFu

Při orientaci v kurzech i v celém ELFu vám může pomoci několik prvků, které mohou práci v kurzech výrazně urychlit.

Drobečková navigace

Při studiu v konkrétním kurzu se vám pod horní lištou bude vždy zobrazovat drobečková navigace, pomocí které se můžete při procházení konkrétních materiálů a aktivit v kurzu orientovat. Budete tak vždy vědět v jakém kurzu se nacházíte, případně ve které jeho kapitole a ve kterém materiálu a kliknutím na některou položku v této navigaci se budete moci rychle dostat tam, kam potřebujete.


Drobečková navigace v kurzu v ELFu

Blok Navigace 

Postranní blok Navigace se vždy zobrazuje na všech stránkách v rámci celého ELFu. Tento blok je totiž, na rozdíl od většiny ostatních v ELFu, pevně daný a nelze jej odstranit ani skrýt.

Blok navigace obsahuje následující odkazy, které lze rozbalit nebo sbalit (obr. 5):

 1. Titulní stránka – odkazuje na titulní stránku ELFu
 2. Nástěnka – odkazuje na osobní stránku každého uživatele, kde jsou zobrazeny jeho kurzy, zobrazení kurzů na této stránce je do jisté míry přizpůsobitelné
 3. Moje kurzyvšechny kurzy, do kterých je student zapsaný
 4. Aktuální kurzaktuální kurz je v sekci Mé kurzy zvýrazněný tučně, položka je rozbalena, aby byla vidět struktura aktuálního kurzu

blok navigace
Odkazy v bloku navigace

3. Přihlášení externích uživatelů

Pokud jste uživatel bez aktivního vztahu k Masarykově univerzitě (např. externí vyučující nebo uchazeč v přijímacím řízení do studia), je nutné Vám v ELFu vytvořit tzv. ruční účet. Ruční účet vytváří na žádost vyučujících správci ELFu.

Jak se přihlásit jako externí uživatel

 1. Na Váš e-mail obdržíte oznámení o vytvoření ručního účtu. Součástí zprávy jsou i přihlašovací údaje do systému.

  E-mail s přihlašovacími údaji

  E-mail můžete ve schránce dohledat např. podle adresy odesílatele (elf@phil.muni.cz). Pokud zprávu nenacházíte, zkontrolujte i složku s nevyžádanou poštou.

 2. Přejděte na přihlašovací stránku ELFu (odkaz "Přihlásit se" vpravo nahoře) a zvolte možnost Ostatní a hosté. Do přihlašovacího formuláře vyplňte údaje, které jste obdrželi v e-mailu. Doporučujeme uživatelské jméno a heslo do formuláře zkopírovat, zamezíte tak možné záměně vizuálně podobných znaků.

  přihlašovací formulář

 3. Po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, alespoň jednu číslici a alespoň jeden nealfanumerický znak.

  Změna hesla po prvním přihlášení

 4. Pokud jste již v požadovaném kurzu zapsaní, zobrazí se Vám v sekci Moje kurzy na titulní stránce ELFu. Pokud se naopak máte do kurzu teprve sami zapsat, dohledáte jej pomocí názvu, případně pomocí přímého odkazu, který můžete dostat od tvůrce daného kurzu.

  Stránka se seznamem dostupných kurzů

4. FAQ

 1. Jak se přihlásím do ELFu?
 2. Co dělat, když se mi nedaří do ELFu přihlásit
 3. V ELFu nevidím kurz, do kterého mám být zapsán/a. Co mám dělat?
 4. Jak mohu aktualizovat svůj profil v ELFu?
 5. Jak se přihlásím do kurzu pomocí klíče k zápisu, který mi vyučující poskytl?
 6. Jaký software pro práci s ELFem potřebuji?
 7. Jak lze omezit počet e-mailů, které mi z ELFu přicházejí?


Do ELFu se studenti přihlašují na hlavní straně ELFu (elf.phil.muni.cz) prostřednictvím odkazu "Přihlásit se" v pravém horním rohu stránky. Po kliknutí na tlačítko "Přihlásit" je student přesměrován na stránku jednotného univerzitního přihlašování, kam zadá své přihlašovací údaje - UČO a primární heslo.


přihlášení do elfu
Obr. 1: Přihlašovací oko na hlavní straně ELFu

Co dělat, když se mi nedaří do ELFu přihlásit?

V přihlašovacím okně na hlavní straně ELFu (viz obr. 1) najdete pod tlačítkem pro přihlášení odkaz "Nemohu se přihlásit". Po kliknutí na něj se zobrazí krátký návod s instrukcemi o přihlašování a odkaz pro případnou změnu hesla.

V ELFu nevidím kurz, do kterého mám být zapsán/a. Co mám dělat?

Pokud máte za to, že byste do některého kurzu již měli být zapsáni, ale na hlavní straně ELFu jej nevidíte, kontaktuje vyučujícího kurzu. Důvodem většinou je, že vyučující daný kurz studentům ještě nezpřístupnil.

Jak mohu aktualizovat svůj profil v ELFu?

Po přihlášení do ELFu (viz výše) se ke správě svého profilu dostanete v pravém horním rohu hlavní strany kliknutím na své jméno. Zobrazí se vám tím rozbalovací nabídka obsahující položku "Profil" (obr.2). 


Obr. 2: Uživatelská nastavení v ELFu

Po kliknutí na položku "Profil" se dostanete na osobní stránku s informacemi o vlastním uživatelském účtu v ELFu. Zde v sekci "Detaily uživatele"  přejděte na "Upravit profil" (obr. 3), kde lze měnit vybrané uživatelské údaje jako zobrazení e-mailové adresy, město/obec, informace o uživateli (uživatel vyplňuje podle potřeby sám), profilový obrázek a další.Obr. 3: Úprava uživatelského profilu v ELFu

Jak se přihlásím do kurzu pomocí klíče k zápisu, který mi vyučující poskytl?

Přihlašte se do ELFu (viz výše) a
pomocí vyhledávacího pole na hlavní straně ELFu (obr. 4) vyhledejte kurz, do kterého se chcete zapsat.

vyhledávání kurzů
Obr. 4: Vyhledávání kurzů v ELFu

Po kliknutí na název vyhledaného kurzu budete přesměrováni na stránku, kde je zapotřebí zadat klíč k zápisu, který vám vyučující poskytl. Po správném zadání budete do kurzu zapsáni. Při dalším otevírání kurzu již nebude potřeba klíč znovu zadávat.

Jaký software pro práci s ELFem  potřebuji?

Pro práci s kurzy v ELFu doporučujeme používat některý z následujících internetových prohlížečů:

Některé kurzy mohou dále vyžadovat využívání následujících programů:

Jak lze omezit počet e-mailů, které mi z ELFu přicházejí?

ELF umožňuje všem uživatelům nastavit určité předvolby, které se vztahují na ELF jako celek. Jednou z nich je také nastavení zasílání e-mailů z diskuzních fór v kurzech, ve kterých jste zapsáni.

Po přihlášení klikněte na vaše jméno v pravém horním rohu stránky a v rozbalovací nabídce vyberte položku "Předvolby" (obr. 5).


Obr. 5: Uživatelská nastavení v ELFu


Na zobrazené stránce v sekci "Uživatelský účet" klikněte na položku "Předvolby fóra" (obr. 6).Obr. 6: Předvolby uživatelského účtu v ELFu

Na této stránce lze podle potřeby nastavit zasílání souhrnných e-mailů a odebírání příspěvků z fór.


Pozor: Učitelé mohou pomocí některých fór v kurzech informovat hormadně studenty o studijní agendě souvisejícího předmětu na FF MU. V základním nastavení takových fór je vynucené posílání zpráv studentům na jejich univerzitní e-mail, který jsou podle studijního řádu MU povinni číst a reagovat na příchozí informace a pokyny vyučujících. Pokud tedy student ve vlastním profilu v ELFu globálně znemožní zasílání příspěvků z diskuzních fór na svůj univerzitní e-mail, nenese vyučující žádnou zodpovědnost plynoucí z nedostatečné informovanosti studenta, která takto může nastávat.


5. Pomoc a podpora

Kontakty na uživatelskou podporu naleznete v zápatí ELFu a na stránkách Kanceláře e-learningu.

Tým uživatelské podpory standardně poskytuje vyučujícím a studentům technickou pomoc při řešení problémů s e-learningovým systémem FF MU (ELF) a základní metodické vedení ohledně správy a využití online kurzů a dalších podporovaných e-learningových nástrojů (výuková videa apod.).

Kromě aktivní podpory průběžně vytváříme a sdílíme i množství uživatelských návodů a nápovědy.