Tento rozřazovací test je určen neslyšícím zájemcům o kurzy angličtiny. Slouží k odhadnutí jazykových znalostí studentů a následnému zařazení do kurzů.