Testování v počítačových učebnách na FF MU

Informace k testování studentů v počítačových učebnách B2.33, G02, G21, G21 a L11.

6. Obecně o zabezpečení testů (staré)

Důležitým předpokladem úspěšného testování je zabezpečení testů před zcizením. Jestliže test skládá postupně několik skupin studentů, závisí úspěšnost testování na dvou hlavních předpokladech:

1. Test je v době konání testu přístupný pouze studentům přítomným v počítačové učebně.
 • Tento předpoklad lze splnit přímo prostředky ELFu: každý test lze chránit heslem a omezit přístup k němu (podle IP adresy) pouze na vybrané počítače. Viz následující kapitola.
 • Důležité: Heslo ani omezení na vybrané počítače nechrání přístup k výsledkům testu, jestliže student už ukončil alespoň jeden pokus. Jaké informace se mu při prohlídce jeho předchozích pokusů zobrazí, záleží na nastavení v sekci Možnosti prohlídky. Viz následující kapitola.
2. Studenti nemají možnost vygenerovaný test uložit na paměťové médium a dále s ním manipulovat.
 • Tento předpoklad lze naplnit použitím speciálního účtu vytvořeného pouze pro potřeby testování, kterým se studenti přihlašují k počítačům v učebnách - namísto obvyklého přihlášení pomocí UČO + sekundární heslo (více viz následující kapitola). Na tento účet byla aplikována řada omezení:
  • Povolena jediná spustitelná aplikace – webový prohlížeč Mozilla Firefox ve speciální úpravě (Portable). Při pokusu o spuštění jiné aplikace se objeví varovná hláška - viz obr. 1.
  • Prohlížeč spuštěn po přihlášení automaticky, a to v režimu zobrazení přes celou obrazovku (nejsou v něm vidět nástrojové lišty v záhlaví a tlačítka - viz obr. 2). Toto nastavení je fixní a uživatelé nemají možnost je měnit.
  • Omezena možnost manipulovat s nastaveními prohlížeče a především odebrána možnost prohlížet zdrojový kód stránky nebo stránku či zdrojový kód uložit.
  • Zakázána možnost připojit a načíst obsah externích paměťových médií (především USB disků).
Nutným předpokladem funkčnosti tohoto řešení je, aby se studenti k počítačům v učebně přihlásili právě pomocí určeného účtu.


Nelze spustit jinou aplikaci než MSIE
Obr. 1: Při pokusu spustit jinou aplikaci než prohlížeč Firefox odpoví počítač tímto upozorněním


Náhled monitoru po spuštění prohlížeče
Obr. 2: Prohlížeč Mozilla Firefox Portable po spuštění