Testování v počítačových učebnách na FF MU

Informace k testování studentů v počítačových učebnách B2.33, G02, G21, G21 a L11.

1. Počítačové učebny FF MU pro online testování

Pro testování studentů v ELFu se na FF MU v současnosti mohou využít tyto učebny:
  • Budova B2, Arna Nováka 1: B2.33 (40 míst)
  • Budova G, Gorkého 7: G02 (20 míst), G21 (18 míst) a případně i G22 (12 míst)
  • Budova L, Veveří 26: L11 (30 míst)

Učebna B2.33 se nachází ve 3. NP budovy B2 (Carla). V učebně je prostor pro testování 40 studentů, u každého studentského PC jsou k dispozici sluchátka s mikrofonem a jednotlivé pracovní stanice jsou pro zvýšení bezpečnosti testování mezi sebou odděleny paravány. Učitel má k dispozici vlastní PC a dataprojektor.

Učebna G02 se nachází v suterénu budovy G (na konci chodby hned vedle výtahu). Jedná se o plně vybavenou multimediální učebnu, ve které je k dispozici 20 studentských počítačů, jedno PC pro učitele, dataprojektor a promítací plátno.

Učebna G21 je umístěna v 2. NP budovy G v prostorách Katedry anglistiky a amerikanistiky. Je vybavena 18 studentskými počítači, jedním PC pro učitele, dataprojektorem, promítacím plátnem a 18 sluchátky s mikrofonem (neustále připojené ke studentským počítačům).

Učebna G22 se nachází v 2. NP budovy G vedle učebny G21. Učebna je vybavena 4 velkými čtvercovými stoly (2x2m), na každém z nich se nachází 3 notebooky připojené do domény FF, celkem je tedy pro účely testování k dispozici 12 počítačů. Pro potřeby vyšší ochrany při testování je možné stoly doplnit o přenosné paravány, kterými lze oddělit pracovní prostor jednotlivých studentů (dostupné ve skříňce přímo v učebně nebo na dotaz u podpory ELFu).

Učebna L11 je umístěna v 1. NP budovy L (vstup je přes budovu K: po vstupu do budovy se za prvními vnitřními dveřmi dejte vpravo, projděte chodbou a před schodištěm se odbočte vlevo – po levé ruce jsou dveře do učebny). Učebna je vybavena 30 studentskými počítači, PC pro učitele, dataprojektorem a promítacím plátnem.

 

POZNÁMKA: Vzhledem k vytíženosti učeben během zkouškového období je vhodné si konkrétní učebnu za účelem testování v předstihu zamluvit v rámci fakultního rezervačního systému:
http://www.phil.muni.cz/rezervace/start.php?timetable.