Automatický zápis podle ISu

Popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

3. ČKD/FAQ

3.4. Proč se mi v nastavení automatického zápisu nezobrazuje nadcházející období?

Popis problému:

Chci nastavit automatický zápis pro nadcházející semestr, ale v rozbalovací nabídce "Období zápisu" není tento semestr na výběr.

Řešení:

Automatický zápis pro dané období ještě nebyl povolen správci systému. K povolení automatického zápisu pro nadcházející semestr dochází obvykle deset dní až týden před jeho začátkem. Stačí tedy vyčkat, až bude zprovozněn.

Automatický zápis podle IS zle mít v jednu chvíli nakonfigurovaný pouze pro jedno období. Proto je třeba počkat, až skončí semestr a na něj navazující zkouškové období, než se automatický zápis přepne na semestr následující.