Automatický zápis podle ISu

Popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

2. Nastavení zápisu podle ISu

2.4. Opětovné zapsání archivovaných studentů


V nové verzi automatického zápisu přibyla nová položka nastavení Zapsat všechny archivované studenty (obr. 1). Tuto položku využijete v případě, kdy se jedná o starší kurz (tj. v nastavení automatického zápisu je starší období, než je aktuální), do kterého potřebujete vrátit všechy studenty, kteří do daného kurzu byli v daném období zapsáni, a kteří se mezitím mohli z kurzu sami vyškrtnout (viz předchozí kapitola). V takovém případě přejděte na stránku Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení a v sekci Automatický zápis studentů podle IS MU zaškrtněte položku Zapsat všechny archivované studenty (obr. 1) a uložte nastavení kurzu. Poté budou do kurzu navráceni všichni studenti (přestože se již dříve mohli z kurzu sami odepsat).

Obr. 1: Zapsání všech archivovaných studentů

Pozor! Opětovné zapsání archivovaných studentů může v případě velkého množství studentů v kurzu chvíli trvat. Pokud se tedy po uložení nastavení kurzu zdá, že systém nereaguje, anebo se stránka nějakou dobu načítá, stačí chvíli vyčkat a zapsání studentů by mělo v pořádku proběhnout.