Automatický zápis podle ISu

Popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

2. Nastavení zápisu podle ISu

2.3. Vyškrtnutí studentů zapsaných podle ISu


Vyškrtnutí jednotlivých vybraných studentů 

Aby bylo možné vyškrtnout z kurzu jednotlivé vybrané studenty zapsané pomocí metody automatického zápisu podle ISu, je nutné nejprve vypnout aktualizace této metody zápisu (viz předchozí kapitola). Přejděte na stránku Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení a v sekci Automatický zápis studentů podle IS MU vypněte automatický zápis nastavením položky Automaticky zapsat studenty podle IS MU na NE (obr. 1).

vypnuti zapisu

Obr. 1: Vypnutí automatického zápisu podle ISu

Po vypnutí automatického zápisu je možné vyšrtnout vybrané studenty ze seznamu všech zapsaných uživatelů kurzu na stránce Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Zapsaní uživatelé, a to pomocí ikony "Vyškrtnout" ve sloupci Metody zápisu (obr. 2).

vyskrtnuti studenta

Obr. 2: Vyškrtnutí konkrétního studenta zapsaného v kurzu automaticky podle ISu


Pozor! Vyškrtnutí studentů zapsaných metodou automatického zápisu podle IS MU není možné, pokud jsou zapnuté aktualizace automatického zápisu (viz výše). V takovém případě se ikona "Vyškrtnout" nebude vůbec zobrazovat.


Vyškrtnutí všech studentů najednou

Pokud chcete z kurz vyškrtnout najednou kompletně všechny studenty zapsané pomocí automatického zápisu podle ISu, je nejjednodušším řešením odstranit celou metodu zápisu. To provedete na stránce Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Metody zápisu kliknutím na ikonu "Odstranit" ve sloupci Upravit (obr. 3). Pokud budete chtít později metodu automatického zápisu v kurzu opět použít, přidáte ji z rozbalovací nabídky na stejné stránce (viz kapitola Zapnutí automatického zápisu podle ISu).

odstraneni metody

Obr. 3: Odstranění metody Automatický zápis studentů podle IS MU

Poznámka. Pokud nechcete studenty zapsané podle ISu z kurzu hromadně odstranit, pouze jim (dočasně) znemožnit do kurzu přístup (bez nutnosti skrýt celý kurz), můžete využít možnosti zakázat dočasně konkrétní metodu zápisu (zavření ikony oka - viz obr. 3). Studenti takto zůstanou v kurzu dále zapsaní, dokud ale pomocí stejné ikony metodu nepovolíte, nebudou mít do kurzu přístup.

Pozor! Pokud do kurzu chcete automaticky zapsat novou skupinu studentů podle jiného kódu přemětu v ISu, není nutné metodu automatického zápisu odstraňovat (pro vyškrtnutí stávajících studentů) a opětovně přidávat (pro zápis podle jiného kódu). V tomto případě stačí v nastavení parametrů automatického zápisu změnit kód předmětu a k výměně zapsaných studentů kurzu dojde při nejbližší aktualizaci automatického zápisu (do 20 min).


Vyškrtnutí sebe sama (z pohledu studentů)

Pokud je automatický zápis v kurzu vypnutý, tj. v nastavení kurzu je zvolena možnost Ne (obr. 1), nebo pokud je v nastavení automatického zápisu použito neaktuální/starší období, pak mají i sami studenti možnost odepsat se z kurzu. To mohou provést pomocí tlačítka v bloku Správa (Správa/Správa kurzu/Vyškrtnout z + krátký název daného kurzu). Jakmile se studenti pomocí tohoto tlačítka z kurzu vyškrtnou, přestanou mít do kurzu přístup. Tuto možnost mohou chtít studenti využít např. v případě, kdy se jedná o v minulosti absolvovaný kurz, do kterého již nepotřebují mít nadále přístup.