Automatický zápis podle ISu

Popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

3. ČKD/FAQ

3.3. Proč ELF maže ručně vytvořené skupiny kurzu?

Popis problému:

V kurzu ručně vytvořím několik skupin a nahraji do nich studenty. Když se po nějaké chvíli do kurzu vrátím, skupiny zde nevidím. Zdá se, že ELF skupiny opakovaně automaticky maže.

 

Řešení: 

ELF automaticky maže ručně vytvořené skupiny v případě, že máte v kurzu zapnutý Automatický zápis podle ISu (1) (Nastavení/Správa kurzu/Upravit nastavení). Toto platí i v případě, že v nastavení automatického zápisu máte v poli "Vytvořit skupiny v kurzu" zvoleno "Nevytvářet skupiny" (2). Pokud potřebujete zapsat studenty podle ISu, ale skupiny v kurzu vytvořit ručně, postupujte následujícím způsobem:

  1. Nastavte Automatický zápis podle ISu v nastavení kurzu - dejte si pozor na správné vložení kódu/ů.
  2. Vyčkejte, až se do kurzu zapíší studenti daného předmětu (cca 20 min).
  3. Zkontrolujte, že v kurzu máte zapsané požadované studenty.
  4. Vypněte automatický zápis (nastavte volbu "Automaticky zapsat studenty podle IS MU" na "NE" (3)).
  5. V nastavení Skupin vytvořte požadované skupiny a přiřaďte do nich studenty.

Pozor! Vypnutí Automatického zápisu podle ISu proveďte v nastavení kurzu, jak je popsáno výše. V žádném případě však neodstraňujte metodu zápisu jako takovou (na stránce Nastavení/Správa kurzu/Uživatelé/Metody zápisu), jinak byste totiž z kurzu vymazali i všechny studenty zapsané právě touto metodou (tj. automaticky podle ISu).

is

Video návod: