Automatický zápis podle ISu

Popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

3. ČKD/FAQ

3.1. Proč se zápisem z ISu nezapsali žádní studenti?

Popis problému:

Chci používat automatický zápis studentů podle IS MU. V nastavení kurzu jsem v příslušné sekci správně vyplnil/a kód kurzu podle IS MU (stejně jako ostatní údaje) a nastavení uložil/a. K zapsání žádných studentů do kurzu však nedošlo.

Řešení:

Automatický zápis podle IS MU neprobíhá ihned po uložení nastavení kurzu, ale v pravidelných systémových intervalech - přibližně vždy po 20 minutách.

Po správném nastavení parametrů automatického zápisu (především správného kódu předmětu) budou tedy studenti do kurzu zapsáni nejpozději do 20 minut.