Automatický zápis podle ISu

Popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

3. ČKD/FAQ

3.2. Proč zápisy v ELFu nesouhlasí s daty v ISu?

Popis problému:

V kurzu mám nastavený automatický zápis podle IS MU. Seznam studentů zapsaných v kurzu v ELFu však neodpovídá údajům v Informačním systému.

Řešení:

Podle zkušeností s používáním automatického zápisu podle IS MU mohou rozdíly v zápisech souviset s následujícími dvěma body:

  1. Špatně nastavený kód předmětu podle ISu

    V absolutní většině případů jsou rozdíly v zápisech mezi ISem a ELFem způsobeny použitím nesprávného kódu (např. vložení kódu z jiného období, vložení kódu jiného předmětu, který vyučuji apod.). Zkontrolujte si prosím pečlivě nastavení kódu předmětu tak, aby odpovídal zvolenému předmětu a zvolenému akademickému období.

  2. Aktuálnost dat v ELFu

    Příčinou drobných rozdílů v zápisech může být i aktuálnost dat v ELFu. Data o zápisech v Informačním systému nejsou v ELFu aktualizována neustále, ale pouze dvakrát denně (z technických důvodů), a to vždy brzy ráno a brzy odpoledne. Data v ELFu mohou mít tedy oproti ISu zpoždění - maximálně však 12 hodin. V období registrací a zápisů budou studenti, kteří si v ISu předmět registrují/zapíší behěm dopoledne, do kurzu v ELFu automaticky zapsáni s mírným zpožděním (tj. odpoledne) poté, co proběhně aktualizace dat o zápisech. Analogická situace platí i během pozdního odpoledne a večera.