Automatický zápis podle ISu

Popis nastavení a fungování automatického zápisu studentů do kurzu podle jejich zápisů/registrací v Informačním systému MU - jak přidat studenty podle jednoho či více předmětů, jak importovat seminární skupiny podle IS MU a jak postupovat při aktualizaci kurzu pro nový semestr.

3. ČKD/FAQ

1. Proč se zápisem z ISu nezapsali žádní studenti?

Chci používat automatický zápis studentů podle IS MU. V nastavení kurzu jsem v příslušné sekci správně vyplnil/a kód kurzu podle IS MU (stejně jako ostatní údaje) a nastavení uložil/a. K zapsání žádných studentů do kurzu však nedošlo.

2. Proč zápisy v ELFu nesouhlasí s daty v ISu?

V kurzu mám nastavený automatický zápis podle IS MU. Seznam studentů zapsaných v kurzu v ELFu však neodpovídá údajům v Informačním systému.

3. Proč ELF maže ručně vytvořené skupiny kurzu?

V kurzu ručně vytvořím několik skupin a nahraji do nich studenty. Když se po nějaké chvíli do kurzu vrátím, skupiny zde nevidím. Zdá se, že ELF skupiny opakovaně automaticky maže.

4. Proč se mi v nastavení automatického zápisu nezobrazuje nadcházející období?

Chci nastavit automatický zápis pro nadcházející semestr, ale v rozbalovací nabídce "Období zápisu" není tento semestr na výběr.